การอ้างอิงเวลาจาก GNSS คืออะไร?

GNSS Time Synchronization

การอ้างอิงเวลาจาก GNSS คืออะไร

Time References in GNSS หรือการอ้างอิงเวลาจาก GNSS คือ การอ้างอิงเวลาจากระบบดาวเทียมนำร่องต่างๆ เช่น GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou โดยระบบ GNSS นั้นจะอ้างอิงเวลาที่ได้จากการแพร่กระจายของสัญญาณวิทยุ หรือสัญญาณดาวเทียม ดังนั้น ระบบ GNSS ขอแต่ละระบบดาวเทียมที่ได้กล่าวมา จึงมีการอ้างอิงเวลาตามวิธีการของตัวเอง