ELPROMA Time Server

NTP/PTP Server - Master Clock

ELPROMA Time Server คือ อุปกรณ์เน็ตเวิร์คเฉพาะ มีหน้าที่ให้บริการปรับเทียบเวลามาตรฐานกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย LAN หรืออินเตอร์เน็ต Internet Network Time Synchronization โดยใช้ NTP, SNTP หรือ PTP ซึ่งเป็น Protocol ที่ใช้สำหรับปรับเทียบเวลา (Time Synchronization) ของ PC, Computer หรืออุปกรณ์ในเครือข่ายที่จำเป็นต้องใช้ค่าวันและเวลาในการทำงาน มีค่าความถูกต้องของเวลา Time Accuracy อยู่ที่ระดับนาโนวินาที(ns) ไมโครวินาที(µs) มิลลิวินาที (ms) ตามคุณภาพของตัวไทม์เซิร์ฟเวอร์

Time Server ของ ELPROMA นั้นจะทำการรับค่าเวลามาตรฐานมาจากสัญญาณดาวเทียม ซึ่งมีทั้งที่เป็นระบบ GPS ของอเมริกา ระบบ Glonass ของรัสเซีย หรือ Galileo ของยุโรป เนื่องจากตัวระบบดาวเทียมนั้นมีการอ้างอิงเวลา และปรับเทียบเวลาให้มีความถูกต้อง โดยใช้ตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกาแบบอะตอมมิค (Atomic Clock) ซึ่งถือว่ามีความคลาดเคลื่อนต่ำมาก นอกเหนือจากการรับค่าเวลามาตรฐานมาจากสัญญาณดาวเทียมแล้ว ตัว Time Server หรือ Master Clock นั้น ยังสามารถรับสัญญาณจากตัวกำเหนิดสัญญาณนาฬิกาที่มีความละเอียดสูงเพื่อนำมาเป็นตัวอ้างอิงเวลาในระบบ Universal Time Coordinated (UTC) ได้ เช่น นาฬิกา ซีเซียม (Cesium Clock)

เพิ่มเพื่อน

Download PDF File

ELPROMA Time Server ดีอย่างไร

Time Server ELPROMA มีรุ่นไหนบ้าง

Time Server ของ Elproma ที่ทำออกมาจำหน่ายนั้นมีอยู่หลายรุ่น เนื่องจากทางเราเองเป็นผู้ผลิตที่มีทีมงานวิจัยและพัฒนา R&D เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ต้องการความเที่ยงตรงระดับไหน ต้องการอ้างอิงเวลากับมาตรฐานนาฬิกาอะไร ต้องการพอร์ตสื่อสารอะไรบ้าง ต้องรองรับเครื่องลูกข่ายเท่าไหร่ หรือต้องมีระบบป้องกันการโจมตีหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีรายละเอียดมาก ดังนั้นหากลูกค้าที่ต้องการใช้งานตัว NTP/PTP Server ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเอง สามารถติดต่อเทคซอร์ส กรุ๊ปส์ ได้ที่ ช่องทางการติดต่อของเรา แต่สำหรับรุ่นมาตรฐานที่ทางเรามีสินค้าพร้อมส่งเลยนั้น จะเป็นรุ่นมาตรฐานดังนี้

NTS-pico3 STD

NTS-PICO3

NTS-pico3 เป็นไทม์เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการอ้างอิงเวลา NTP Server ระดับ Stratum-1 ขึ้นไป ออกแบบให้มีขนาดเล็กเป็นพิเศษ ติดตั้งง่าย สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันโดยไม่ต้องปิดเครื่อง เหมาะสำหรับงาน Automation Industry 4.0 โดยตัว NTP Server จะให้บริการอ้างอิงเวลา ซึ่งเวลาจะถูกส่งไปยังเครือข่ายโดยตรง โดยใช้โปรโตคอล NTP, SNTP, PTP IEEE1588 ผ่านพอร์ตอีเธอร์เน็ต 100/10Mbps จำนวน 1 พอร์ต ซึ่งรองรับ IPv4/IPv6* ตัว NTS-pico3 สามารถติดตั้งบน Rack 19” ขนาด 1U ซึ่งรองรับ NTS-pico3 ได้ถึง 6 ตัว โดยใช้เสาอากาศ GNSS เพียงชุดเดียว NTS-pico3 สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟแรงดัน 9-30VDC และมีเสาอากาศ GNSS พร้อมสายโคแอกซ์ ความยาว 30 เมตร ตัวคอนเนคเตอร์แบบ SMA ตัว GNSS มีกำลังขยายอยู่ที่ 38dB ทำให้รับสัญญาณจากดาวเทียม GPS ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ตัว NTS-pico3 ยังมีออสซิลเลเตอร์ TCXO เพื่อใช้กำเนิดสัญญาณนาฬิกา กรณีที่ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NTP Server

Download PDF File


ELPROMA NTS-3000 NTP Server

ELPROMA Time Server รุ่น NTS-3000

NTS-3000 เป็นไทม์เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการอ้างอิงเวลาระดับ Grandmaster PTP/IEEE1588 และ NTP Server ระดับ Stratum-1 ขึ้นไป โดยสามารถเลือกชนิดของตัวกำเนิดสัญญาณนาฬิกาแบบ TCXO หรือ OCXO Holdover oscillator ได้ ซึ่งตัว Holdover oscillator นั้น จะเป็นตัวที่ใช้ในการรับรองความเที่ยงตรงของเวลาของไทม์เซิร์ฟเวอร์ในกรณีที่ไม่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ GNSS Satellite Signals โดยรุ่นมาตรฐานจะประกอบไปด้วยพอร์ต LAN 100Mbps จำนวน 2 พอร์ต รองรับสายอากาศจำนวน 2 ช่อง เพื่อช่วยในกรณีที่ตัว Antenna ตัวใดตัวหนึ่งได้รับความเสียหาย ระบบยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง Redundant GNSS Receiver รองรับการรับสัญญาณอินพุตแบบ 1PPS เพื่อใช้เป็นสัญญาณนาฬิกาอ้างอิงหลักได้ อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และมีการนับเวลาทำงานเป็นปี ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NTP Server

Download PDF File


NTS-4000

NTS-4000 คือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับทำหน้าที่เป็น NTP/PTP Server รองรับการอ้างอิงเวลาระดับ Grandmaster PTP/IEEE1588 และ NTP Server ระดับ Stratum-1 ขึ้นไป โดยรับสัญญาณนาฬิกาจากสัญญาณดาวเทียม GPS, GLONASS โดยใช้ GNSS NTS-Antenna ทีมีความเที่ยงตรงระดับ Stratum 0 ซึ่ง NTS-4000 ของ Elproma รุ่นนี้ รองรับมาตรฐาน PRTC-A มีพอร์ตสื่อสาร Ethernet 100Mbps มาตรฐานอยู่ที่ 2 พอร์ต และสามารถเพิ่ม Option Expander card ได้จำนวน 2 พอร์ต Ethernet 1Gbe ซึ่งรองรับ PTP IEEE1588 Hardware time-stamping และ PTP profiles ทำให้มีความเที่ยงตรงในการอ้างอิงเวลาสูง นอกจากนี้ตัว Network Interface Card (NIC) ของ NTS-4000 ยังเป็นแบบ private PTP stack stored inside private FPGA ทำให้มีการทำงานแยกแบบอิสระ เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลและความมั่นคงในระบบเน็ตเวิร์ก cyber-security

ตัวรับสัญญาณดาวเทียมของ NTS-4000 นั้น ถูกออกแบบให้สามารถรับสัญญาณจาก GNSS Antenna ได้ 2 ช่อง ทำหน้าที่เป็น Redundant กัน และรองรับ Redundant Power Supply เพิ่ม HA ให้กับระบบ

สำหรับระบบที่ต้องการ Synchronization Ports แบบอื่นๆ นั้น ตัว NTS-4000 ยังมีพอร์ตสื่อสารแบบอื่นๆ มาให้ เช่น PPS, 10MHz, IRIG-B, ToD เรียกได้ว่าเป็น NTP Server ที่พร้อมใช้งานมากที่สุด ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NTP Server

Download PDF File


NTS-5000

NTS-5000 NTP Server ความเที่ยงตรงสูงสุด เป็นไทม์เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับการอ้างอิงเวลาระดับ Grandmaster PTP/IEEE1588 และ NTP Server ระดับ Stratum-1 ขึ้นไป ใช้ TCXO + HQ OCXO และสามารถอัปเกรดเป็น OSC แบบ Rubidium (Rb) ได้ ทำให้สามารถทำงานในสภาวะ Free Runing Mode โดยใช้ Hold Over Time ซึ่งให้ความเที่ยงตรงดีกว่า 1us/day นอกจากนี้ NTS-5000 สามารถใช้งาน ePRTC, PRTC-A & B clock, White Rabbit และสัญญาณนาฬิกาภายนอกแบบ Atomic Clock ได้

พอร์ตสื่อสารของ NTS-5000 ประกอบไปด้วยพอร์ต Ethernet 100Mbps มาตรฐานอยู่ที่ 2 พอร์ต และสามารถเพิ่ม Option Expander card ได้จำนวน 8 พอร์ต Ethernet 1Gbe หรือ 10Gbe ซึ่งรองรับ PTP IEEE1588 Hardware time-stamping และ PTP profiles ทำให้มีความเที่ยงตรงในการอ้างอิงเวลาสูง นอกจากนี้ตัว Network Interface Card (NIC) ของ NTS-5000 ยังเป็นแบบ private PTP stack stored inside private FPGA ทำให้มีการทำงานแยกแบบอิสระ เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลและความมั่นคงในระบบเน็ตเวิร์ก cyber-security นอกจากพอร์ตแลนแล้วตัว NTS-5000 ยังมีพอร์ตสื่อสารอื่นๆ อีก เช่น IRIG-B, PPS, 10MHz

Time server รุ่นนี้รองรับการทำงานแบบ Redundant ทั้ง GNSS Antenna และ CARP อีกทั้งยังมีระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณ GPS เช่น Jamming, Spoofing โดยเมื่อตัว Time server ถูกโจมตีที่ GNSS Antenna ก็จะมีการเปลี่ยนไปใช้สัญญาณนาฬิกาอ้างอิงจาก Holdover Time ทันที สอบถามข้อมูลการใช้งานของ NTP Server ที่ใช้ในประเทศไทย หรือการเปลี่ยนมาใช้ Private NTP Server แทน Public NTP Server หรือการเปลี่ยนจาก NTP ไปเป็น IEEE1588 PTP Server เช่น งาน Smart Grid, Fintech ได้ที่ ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว NTP Server

Download PDF File

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save