ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน

ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน

เราสามารถช่วยลูกค้าลดต้นทุนการผลิต จากการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบติดตั้ง Capacitor Bank ที่ใช้ตัว PF Controller แบบละเอียด ซึ่งจะช่วยลดการเกิดแรงดันกระชากในระบบได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เปป็นความตั้งใจของทางทีงานเพื่อจะปรับคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า Harmonics ที่ความถี่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบติดตั้งระบบเฝ้าติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องจักรต่างๆ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ รวมไปถึงระดับโรงงานแต่ละโรงงาน โดยทำการเชื่อมต่อเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า Energy Meter, Power Meter, Power Quality Meter เข้าด้วยกับผ่านเครือข่ายอุตสาหกรรม Industrial Network เช่น RS-485, Ethernet, WiFi, Wireless รวมไปถึงเครือข่ายสื่อสาร เช่น 3G, 4G หรือ Gateway โดยอาศัย Protocol Standard เช่น MODBUS, DNP3, PROFIBUS, INTERNET, TCP/IP ซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว

การออกแบบ และดูแลรบบพลังงานที่ดีนั้น จะต้องมั่นคงและปลอดภัย เราจึงมีการให้คำปรึกษา รวมถึงจำหน่าย UPS, SOLAR CELL ซึ่งเป็นระบบพลังงานสำรองที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตหรือระบบเครือข่ายการสื่อสารต่างๆ ของคุณดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกขัดจังหวะ Seamless Network Connection