ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล

ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล

ในส่วนของธุรกิจวิศกรรมเครื่องกล ส่วนนี้ทางเราเองมีความชำนาญในเรื่องการออกแบบระบบความร้อน และระบบความเย็น โดยมักจะเรียกกันรวมๆ ว่าระบบ เอช วี เอ ซี HVAC system ซึ่งบริการของเราจะเน้นไปในกลุ่มอุตสาหกรรม และงานที่ต้องการความเที่ยงตรง และคุณภาพสูง ซึ่งตรงตามหลักวิศวกรรม

  • งานความร้อน เราครอบคลุมการออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาระบบเตาเผาอุตสาหกรรมแบบต่างๆ เช่น เตาเผาเซรามิก เตาหลอมเหล็ก อลูมิเนียม แม้กระทั้งเตาอบระบบสายพานลำเลียง หรืองานควบคุมความร้อนที่ต้องการความละเอียดในการควบคุมสูง Precision Temperature Controller ซึ่งเรามีการออกแบบระบบเก็บข้อมูลอุณหภูมิในเตาอบ หรือเตาเผาต่างๆ ผ่านทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น การเก็บข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนต หรือการใช้เครื่องบันทึกข้อมูล Temperature Data Logger
  • งานความเย็น เนื่องจากเรามีธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบศูนย์กลางคอมพิวเตอร์ Data Center หรือ Server Room เราจึงมีธุรกิจที่การออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์ ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งห้องเซิร์ฟเวอร์ ที่ดีนั้นต้องมีระบบปรับอากาศที่ดี ซึ่งมักเรียกกันว่า Precision Air Conditioner นอกจากระบบปรับอากาศแบบละเอียดนี้จะใช้กับห้องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังใช้ในห้องแล็ป Laboratory Room หรือห้องสอบเทียบ Calibration Room