LS Magnetic Contactor

LS Magnetic Contactor

LS Thailand

LS Magnetic Contactor หรือ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ คือ สวิตซ์ทางไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยกลไกที่ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นจากแรงดันไฟเลี้ยง Coil เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อทำให้หน้าคอนแทคของ Contactor เชื่อมต่อกัน นิยมใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง เช่น ระบบแสงสว่าง มอเตอร์ (Motor) ขดลวดความร้อน (Heater) ในโรงงานนิยมใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ที่ใช้ควบคุมโหลดความต้านทาน เช่น Lighting, Heater มีพิกัดกระแส 9A ถึง 800A จำนวนโพล 3pole และมีหน้าคอนแทคช่วย 1NO+1NC หรือ 2NO+2NC

LS - MC-9B/AC220V 1a1b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 22AF, 3 เฟส, 9A, 380VAC, 4kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 1NO+1NC, แผ่นปิดกันนิ้ว, ยึดรางปีกนก)

MC-9B_AC220V 1a1b

LS - MC-22B/AC220V 1a1b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 22AF, 3 เฟส, 22A, 380VAC, 11kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 1NO+1NC, แผ่นปิดกันนิ้ว, ยึดรางปีกนก)

MC-22B_AC220V 1a1b

LS - MC-50A/AC220V 1a1b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 65AF, 3 เฟส, 50A, 380VAC, 22kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 1NO+1NC)

MC-50A_AC220V 1a1b

LS - MC-12B/AC220V 1a1b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 22AF, 3 เฟส, 12A, 380VAC, 5.5kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 1NO+1NC, แผ่นปิดกันนิ้ว, ยึดรางปีกนก)

MC-12B_AC220V 1a1b

LS - MC-32A/AC220V 1a1b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 40AF, 3 เฟส, 32A, 380VAC, 15kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 1NO+1NC, แผ่นปิดกันนิ้ว, ยึดรางปีกนก)

MC-32A_AC220V 1a1b

LS - MC-65A/AC220V 1a1b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 65AF, 3 เฟส, 65A, 380VAC, 30kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 1NO+1NC)

MC-65A_AC220V 1a1b

LS - MC-18B/AC220V 1a1b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 22AF, 3 เฟส, 18A, 380VAC, 7.5kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 1NO+1NC, แผ่นปิดกันนิ้ว, ยึดรางปีกนก)

MC-18B_AC220V 1a1b

LS - MC-40A/AC220V 2a2b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 40AF, 3 เฟส, 40A, 380VAC, 18.5kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 2NO+2NC, แผ่นปิดกันนิ้ว, ยึดรางปีกนก)

MC-40A_AC220V 2a2b

LS - MC-100A/AC220V 2a2b Metasol Magnetic Contactor (แมกเนติก คอนแทคเตอร์ 100AF, 3 เฟส, 55kW, คอยล์ 220Vac, คอนแทคช่วย 2NO+2NC)

MC-100A_AC220V 2a2b