ธุรกิจตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

ธุรกิจตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

ธุรกิจตลาดสินค้าอุตสาหกรรม เราเริ่มคิดเรื่องนี้จากแนวคิดการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยลูกค้าของเรา ที่เราเป็นที่ปรึกษาในงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ในการหาสินค้าอุตสาหกรรมมาใช้ในการทำงานด้านวิศวกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทางวิศวกรรมได้อย่างคุ้มค่า และได้รับการคืนทุนอย่างเร็วที่สุด เราจึงจัดทีมงานบริหารส่วนถึงในการติดต่อสื่อสารกับผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมเกือบทุกอุตสาหกรรม และตัวแทนสินค้าเหล่านั้น ซึ่งทั้งผู้ผลิต และตัวแทนสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เราติดต่อนั้น จะช่วยเราตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน และการให้คำแนะนำต่างๆ วิธีการใช้ของสินค้าที่เขาเป็นผู้ผลิตได้ดีที่สุด รวมถึงยังตอบโจทย์เรื่องการเก็บสต็อกสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นฐาน เพื่อให้สามารถจัดส่งให้กับลูกค้าของเราได้อย่างรวดเร็วภายใต้การศึกษา และคำแนะนำในการใช้งานสินค้าเหล่านั้นได้ดีที่สุด

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น เราจึงไม่สามารถปฎิเสธได้เลยว่า บริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ปส์ จำกัด ภายใต้การบริหารของเราจำเป็นต้องสร้างระบบการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าของเราได้ดีที่สุด ซึ่งนำมาสู่การซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมผ่าน Industrial Marketplace ภายใต้ Domain ใหม่ของเราคือ https://www.techsourcemarketplace.com เป็นตลาดซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ สำหรับคนไทย เราใช้เทคโนโลยีในการออกแบบเว็บไซด์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงการเข้ารหัสหน้าเว็บ SSL ทำให้เราใช้ Protocol https ในการสื่อสาร ซึ่งทำให้การกรอกข้อมูลของลูกค้าปลอดภัยมากกว่าเว็บไซด์อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้การเข้ารหัสนี้ โดยการเลือกซื้อสินค้าโดยใช้โครงสร้าง Taxonomy Products ของสิินค้าเองเพื่อให้สามารถกรองคุณสมบัติของสินค้าที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แต่ที่สำคัญที่สุดเราพยายามเน้นเรื่องภาษา เว็บไซด์ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมของเรานั้นเป็นภาษาไทย ร่วมถึงการให้ข้อมูลสินนค้าก็พยายามที่จะเป็นภาษาไทย ทำให้ลูกค้าเลือกสินค้าได้ตรง และลดข้อผิดพลาดในการสั่งสินค้าผิดได้เป็นอย่างดี

กลุ่มสินค้าที่มีขาย หรือจำหน่ายใน https://www.techsourcemarketplace.com ตลาดซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์นั้น เราสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

  • เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
  • อุปกรณ์ควบคุม คอนโทรลเลอร์ และหน้าจอแสดงผลต่าง
  • เทอร์มินอล คอนเนคเตอร์ และสายเซ็นเซอร์ สายนำสัญญาณ
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ตู้คอนโทรลไฟฟ้า เบรกเกอร์ คอนแทคเตอร์
  • เครื่องมือวัดและทดสอบ
  • คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารและเครือข่ายอุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์ให้สัญญาณเตือน ทั้งแสง สี และเสียง รวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่าง
  • เครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบพลังงานสำรอง แผงพลังงานแสงอาทิตย์
  • อุปกรณ์ควบคุมและปรับรอบความเร็วมอเตอร์
  • อุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

นอกจากกลุ่มสินนค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางเรายังไม่หยุดที่จะคอยเพิ่มสินค้าต่างๆ เข้ามาในระบบ ตามที่ทางผู้ผลิตได้แนะนำ เพื่อให้สามารถส่งต่อเทคโนโลยีในการผลิตมาสู่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเราได้อย่างต่อเนื่องและยั้งยืน ตัวอย่างของผู้ผลิตสินค้าที่เราเป็นพันธมิตร เช่น Schneider Electric, Abb, Mitsubishi Electric, Fuji Electric, Siemens, Eaton, Lsis, Fluke, Volth, Hioki, Philips, Moxa, HP, NSK, Festo, SMC, Parker และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย ที่ทางเรากำลังเจรจา