ธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์

จุดเริ่มต้นของงานบริการของเรา หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการตั้งแต่โปรแกรมประยุกต์ในระบบการผลิตชั้นบนสุด ERP MES SCADA ตามด้วยโปรแกรมระดับควบคุมเครื่องจักร และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งใช้อุปกรณ์ Field Network Device เช่น เซ็นเซอร์ และคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อสื่อสารกันมาเป็ระบบโครงข่ายอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการผลิตอุตสาหกรรมยุค 4.0 หรือที่เรียกกันว่า Industry 4.0

เพื่อตอกย้ำขีดความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต เพื่อให้ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด จึงสร้างทีมที่ทำงานในส่ววนของ Web Application, Mobile Application, Cloud Service ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถติดตามกระบวนการทำงานต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด และนำเสนอข้อมูลที่สำคัญกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้กับทางองค์กร