กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ ที่ทางบริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ปส์ จำกัด ให้บริการนั้น เราแบ่งตามความชำนาญของทีมงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า หรือผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มความสามารถ กลุ่มธุรกิจของเรามีดังนี้

  • ธุรกิจตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ธุรกิจวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ธุรกิจวิศวกรรมพลังงาน
  • ธุรกิจวิศวกรรมเครื่องกล
  • ธุรกิจการจัดการน้ำเสีย

จะเห็นได้ว่า บริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ปส์ จำกัด ของเรานั้น มีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถในทุกแขนงวิชาวิศวกรรม เพื่อทำงานในด้านต่างๆ เหล่านี้ไปกับลูกค้าของเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด หากคุณเป็นวิศวกรที่ต้องการหาที่ปรึกษา หรือผู้ช่วยในการทำงานของคุณ สามารถติดต่อเรามาได้ เพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหา มีทางแก้ไข ถ้าเราได้คุยกันอย่างคนที่เข้าใจกัน