การจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Serial to Ethernet Converter (Protocol Converter)

การจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Serial to Ethernet Converter (Protocol Converter)

การจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Serial to Ethernet Converter (Protocol Converter) สำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เช่น สถานีไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ จำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ Serial to Ethernet Converter ที่เป็นเกรดอุตสาหกรรม Industrial Grade เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการติดตั้งที่ไม่เหมือนกับในห้องทำงาน หรือบ้าน มีทั้งปัจจัยในเรื่องของอณหภูมิ ซึ่งอุปกณ์ที่ไม่ใช่เกรดอุตสาหกรรม อาจจะทำงานได้แค่อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 50°C แต่สำหรับเกรดอุตสาหกรรมอย่าง Planet หรือ MOXA จะสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 70-75°C

Industrial Network Infrastructor

ปัจจัยสำหรับพิจารณาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Serial to Ethernet Converter (Protocol Converter)

ปัจจัยสำหรับพิจารณาในการจัดซื้อ Serial to Ethernet Converter (Protocol Converter) นั้นเราสามารถพิจารณาได้ตามหัวห้อดังนี้

  • ประเภทของพอร์ตสื่อสาร Communication Port เช่น RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, Fiber Optic
  • ประเภทของโปรโตคอลที่ใช้ Protocol Type เช่น Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP
  • จำนวนพอร์ตสื่อสาร Communication Port เช่น serial ports พอร์ตอนุกรม 1, 2, 4, 8 พอร์ต
  • ความเร็วในการสื่อสาร เช่น 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps,
  • ระยะทางในการสือสาร เพื่อเลือกชั้น Physical Layer ที่ใช้ในการส่งข้อมูล เช่น 100เมตร ก็จะเลือก Ethernet Port (RJ-45), 1กิโลเมตร ก็จะเลือก Fiber Port Multimode, 20กิโลเมตร ก็จะเลือก Fiber Port SingleMode
  • ลักษณะการติดตั้ง ต้องการติดตั้งบนราง DIN Rail หรือบน Rack 19"
  • สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่น การสั่นสะเทือน