ตีแผ่มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย IEEE802 และ WSN

จากก่อนหน้านี้ที่เราเคยแนะนำตัวเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย หรือ Wireless Sensor Network (WSN) ไปในหัวข้อ Wireless Sensor Network (WSN) แต่ละโหนดทำหน้าที่อะไร ? ซึ่งคุณคงสงสัยว่าเครือข่าย wsn นั้นอยู่ภายใต้มาตรฐานอะไร วันนี้เราจะมาดูกัน ในปัจจุบันเครือข่ายไร้สายมีการประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้น และมีการแบ่งแยกกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาออกไปเป็นแต่ละด้านโดยถ้าอ้างอิงตามมาตรฐาน IEEE802 แล้ว สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

Wireless Sensor Network (WSN) แต่ละโหนดทำหน้าที่อะไร ?

ปัจจุบันระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายหรือ Wireless Sensor Network (WSN) ได้มีการกล่าวถึงในวงการวิจัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีการนำเอา WSN มาประยุกต์ใช้งานจริงในภาคส่วนต่างๆ เช่น ทางด้านการทหาร ได้มีการนำใช้ตรวจจับการสั่นสะเทือนเมื่อมีการโจมตีด้วยอาวุธหนักภายในอาณาเขตที่ได้ติดตั้งเซนเซอร์ไว้ หรือตรวจจับการเคลื่อนพลของฝ่ายตรงข้ามที่ผ่านเข้ามาในบริเวณที่กำหนดไว้ ทางด้านธรณีวิทยา ได้มีการนำมาใช้ในการติดตั้งตัวเซนเซอร์ไว้ที่ปากปล่องภูเขาไฟ เพื่อตรวจสอบการสั่นสะเทือน ก่อนที่จะเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ แม้กระทั้งทางการสำรวจมหาสมุทร ก็ได้มีการติดตั้งเซนเซอร์ เพื่อตรวจสอบตัวแปรทางด้านฟิสิกส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ที่ระดับความลึกต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการนำเอาข้อมูลทางฟิสิกส์ต่างๆ ที่ได้จากการตรวจจับ หรือตรวจวัด จากเครือข่ายเซ็นเซอร์มาประมวลผลวิเคราะห์ที่ส่วนกลาง หรือใช้เป็นข้อมูลทางสถิตเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจ ดังนั้น จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่า บริเวณต่างๆ ที่มีการติดตั้งเครือข่ายเซ็นเซอร์นั้น จะเป็นพื้นที่ ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ไม่เหมาะกับการเดินสายไฟเพื่อสื่อสารกันระหว่างตัวเซนเซอร์ หรือตัวเซนเซอร์กับศูนย์กลางการเก็บข้อมูล ดังนั้น WSN จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการประยุกต์ใช้งานเหล่านี้ ในระบบ WSN ที่ถูกติดตั้งนั้นโดยปกติจะประกอบไปด้วยโหนดอยู่ 3 โหนด คือเซนเซอร์โหนด เพื่อใช้เป็นตัวรับอินพุตจากตัวเซนเซอร์หรือทรานสดิวเซอร์ชนิดต่างๆ เช่น เทอร์โมคัปเปิ้ล อาร์ทีดี สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิ สเตรนเกจ สำหรับการตรวจจับความเครียด ความเค้นในวัตถุ และสามารถใช้เป็นตัวสั่งเอาต์พุต เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ทางไฟฟ้า […]

สัมมนาการใช้งานภาพถ่ายความร้อนชั้นสูง

ทาง เทคซอร์ส กรุ๊ป ได้เข้าร่วมสัมมนาการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Cameras แบบชั้นสูง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone จากค่าย DJI ร่วมกับตัวกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Camera ระดับมืออาชีพของ CorDEX และอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพป้องกันการสั่นไหว Camera Stabilizer ซึ่งจะใช้งานในการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนทางอากาศ เหมาะสำหรับงานวางแผนซ่อมบำรุง Preventive Maintenance ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นมุมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างอย่างใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Camera Application ในงานนี้ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพถ่ายมุมสูงของแผงพลังงงานแสงอาทิตย์ Solar Farm, การซ่อมบำรุง หรือตรวจสอบความเสียหายของระบบสายส่งของการไฟฟ้า หรืออุปกรณ์แรงสูงต่างๆ ซึ่งในการทำงานลักษณะนี้ผู้ที่บังคับอากาศยานไร้คนขับหรือ Drone นั้น จะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานต่างๆ จึงจะสามารถนำ Drone ขึ้นบินได้ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อทางทีมงาน เทคซอร์ส กรุ๊ป เข้ามาได้