พันธมิตร

องค์กรของเราคงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% ถ้าไม่ได้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนช่วยเกื้อหนุนในงานด้านต่างๆ ของเรา โดยเรามีพันธมิตรหลักที่ทำงานร่วมกันดังนี้

Tech to Bot Co., Ltd.

Seed Themes Co., Ltd.

YP Tech Co., Ltd.

Blueprint Co., Ltd.

CPCS Power & Cooling Service Co., Ltd.

Professional Heating and furnace Co., ltd.

Siva Eastern Engineering Co., Ltd.

FlowAccount Co., Ltd.

Systronics Co., Ltd.

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

Ingram Micro (Thailand) Ltd.

Advice Holdings Group Co., Ltd.