สัมมนาการใช้งานภาพถ่ายความร้อนชั้นสูง

การใช้งานภาพถ่ายความความร้อนชั้นสูง Advance Thermography

ทาง เทคซอร์ส กรุ๊ป ได้เข้าร่วมสัมมนาการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Cameras แบบชั้นสูง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone จากค่าย DJI ร่วมกับตัวกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Camera ระดับมืออาชีพของ CorDEX และอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพป้องกันการสั่นไหว Camera Stabilizer ซึ่งจะใช้งานในการวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อนทางอากาศ เหมาะสำหรับงานวางแผนซ่อมบำรุง Preventive Maintenance ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นมุมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างอย่างใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อน Thermal Camera Application ในงานนี้ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพถ่ายมุมสูงของแผงพลังงงานแสงอาทิตย์ Solar Farm, การซ่อมบำรุง หรือตรวจสอบความเสียหายของระบบสายส่งของการไฟฟ้า หรืออุปกรณ์แรงสูงต่างๆ ซึ่งในการทำงานลักษณะนี้ผู้ที่บังคับอากาศยานไร้คนขับหรือ Drone นั้น จะต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานต่างๆ จึงจะสามารถนำ Drone ขึ้นบินได้ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อทางทีมงาน เทคซอร์ส กรุ๊ป เข้ามาได้